Constructieve toetsing magazijnstellingen

Voor de constructieve toetsing van magazijnstellingen gaan we als bevoegd gezag uit van de normen:

  • NEN-EN 15512: 2009
  • NEN 5056 (met doorverwijzingen hierin naar NPR 5054 en NPR 5055-1)

Achtergrond:

Op 1-6-2022 is door NEN de Europese productnorm gepubliceerd: NEN-EN 15512:2020 + A1:2022 ‘Stalen opslagsystemen – verstelbare pallet stellingsystemen – principes voor constructief ontwerpen’.

De aanvulling A1 geldt voor de Nederlandse markt (een nationale A-deviatie; vergelijkbaar met een nationale bijlage).

De normcommissie die gaat over de constructieve veiligheid kan niet bevestigen of bij toepassing van deze Europese norm wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012 (en in de toekomst aan het Bbl) en de daarbij horende betrouwbaarheid voor bouwwerken die is vastgelegd in de NEN-EN 1990.

Vandaar dat teruggegrepen wordt op de reeds bestaande normenreeks zoals bovenaan vermeld.

Deze hebben een ingetrokken status op de NEN-website, maar zijn toepasbaar

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.