Geotechniek normen “ontw. NEN 9997-1” en “ontw. NEN 7201” gepubliceerd

Deze ontwerpnormen gaan over het ontwerpen van geotechnische en funderingsconstructies, grondonderzoek en classificatie van grond. Ze dragen bij aan duurzaam veilige en bruikbare constructies. Beide ontwerpnormen staan open voor commentaar tot 29 februari 2024.

Wijzigingen NEN 9997-1

Voor constructieve Geotechnische ontwerpen is NEN 9997-1 “ Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1 : Algemene regels” van belang. Hierin zijn de Europese norm voor constructieve veiligheid en de Nationale Bijlage met de voor Nederland beschreven aanvullingen vastgelegd.

De belangrijkste wijzigingen in NEN 9997-1 zijn:

 • Een nieuwe tabel gebaseerd op nieuwe inzichten met grondeigenschappen (tabel 2.b). Deze maakt een duidelijker onderscheid tussen cohesieve en niet-cohesieve grond. 
 • Betere afstemming met de norm op het gebied van proefbelastingen NEN 7201:2023. Daarom zijn er diverse bepalingen uit deze norm verwijderd en verplaatst naar NEN 7201. 
 • De rekenmethode van het draagvermogen van open stalen buispalen conform CUR 2001-8 is opgenomen in de norm.
 • Diverse hoofdstukken en figuren zijn verbeterd naar aanleiding van melding van fouten. 
 • Een aantal bepalingen die als opmerking waren verwoord zijn nu opgenomen in de hoofdtekst. Hiermee is het onderscheid tussen normtekst en toelichting duidelijker geworden.

Een belangrijke norm voor het uitvoeren van proeven is NPR 7201 “Geotechniek – Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen. Deze NPR is verder ontwikkeld naar een NEN norm. Er is een duidelijke samenhang met NEN 9997-1. Daarom worden beide normen gelijktijdig als ontwerp gepubliceerd.

Wijzigingen NEN 7201

In Ontw. NEN 7201:2023 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzicht van NPR 7201:2017+A2:2020:

 • Er is scherper geformuleerd in welke gevallen het achteraf trekken van beproefde palen noodzakelijk is (6.1) en waaraan de te beproeven paalsecties uit de getrokken paal moeten voldoen (6.2.1 (d)).
 • De eisen waaraan de proefterreinen in het geval van klasse A1-proeven moeten voldoen, zijn aangescherpt voor palen met groutinjectie (zie 6.2.2 (f)).
 • Diverse bepalingen die betrekking hebben op ankerpalen zijn geschrapt. Voor de uitvoering van proefbelastingen op ankerpalen wordt nu expliciet verwezen naar CROW‑CUR Richtlijn 236:2023.
 • Onder 8.2.2 2) is nu opgenomen dat het onder bepaalde omstandigheden is toegestaan ontlaststappen weg te laten uit het belastingschema.
 • De procedures om de proef te beëindigen en de bezwijkbelasting van de paal te bepalen zijn duidelijker en uitgebreider verwoord onder 8.2.2 4) en 5).
 • De tekst is scherper geformuleerd

Commentaar indienen

De ontwerpnormen zijn voor commentaar gepubliceerd op https://normontwerpen.nen.nl/. Via deze link kan er tot 29 februari 2024 commentaar worden ingeleverd.

Meer informatie

Voor algemene informatie, neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. 

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: 

Geert Kraijema | Consultant
015 2 690 443 bouw@nen.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.