Nieuwe Eurocode voor windbelastingen

In het deel van Eurocode 1 voor windbelastingen, EN 1991-1-4, zijn rekenregels opgenomen om de trillingen evenwijdig aan de wind in rekening te brengen. Met de herziening van de Eurocode worden ook deze rekenregels aangepast.

In het Kort

  • De nieuwe rekenregels voor wind zijn nog niet beschikbaar voor de ontwerppraktijk, maar kunnen nu al relevant zijn
  • In de nieuwe Eurocode wordt de invloed van de fluctuaties in de windbelasting in rekening gebracht door een factor csd in plaats van cscd
  • De berekening van csd is gebaseerd op dezelfde achtergronden als de twee modellen in de huidige norm, maar verschilt in de uitwerking
  • Relevant voor de bepaling van csd is de bepaling van de achtergrondresponsfactor B en de dynamische responsfactor R
  • De demping δ bestaat uit verschillende bijdragen: de constructieve demping δs, de aerodynamische demping δa en de demping uit speciale maatregelen δd
  • Voor de bruikbaarheidstoets wordt gerekend met de topwaarde voor de versnellingen
  • In een voorbeeld wordt de berekening van de factor csd uitgewerkt

Sinds 2012 worden constructies in Nederland ontworpen en gecontroleerd aan de hand van de Eurocodes. Op Europees niveau wordt momenteel gewerkt aan de tweede generatie Eurocodes. Alle delen van de Eurocodereeks worden herzien, zowel de materiaalgebonden normbladen als de normbladen waarin de belastingen zijn gespecificeerd. Het is de bedoeling dat in 2028 de huidige Eurocodereeks in zijn geheel wordt ingetrokken. Vóór dit tijdstip worden alle Eurocodedelen aangepast, moeten deze door de formele stemming in Europa en worden de vertalingen en de nationale bijlagen gemaakt. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor veel van de normbladen inhoudelijk zover dat duidelijk is hoe de rekenregels eruit gaan zien. In dit artikel wordt specifiek ingegaan op de berekening van de effecten van windtrillingen op (hoge) gebouwen in de Eurocode windbelastingen, EN 1991-1-4 [1].

Lees hier het hele artikel

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.