Ontwerp NEN 8706 Steenconstructies ter commentaar

Ontwerp NEN 8706 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur – Steenconstructies’ is voor commentaar gepubliceerd. Deze norm geeft een toetsingskader voor het beoordelen van bestaande steenconstructies op verbouw- en afkeurniveau.

Dragende en niet-dragende wanden van metselwerk worden in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw veelvuldig toegepast. Uit het oogpunt van veiligheid is het noodzakelijk dat bestaande bouwconstructies op eenduidige wijze kunnen worden getoetst aan de voorschriften waaraan een bouwwerk en de onderdelen daarvan (publiekrechtelijk) moeten voldoen.

Toetsing van bestaande steenconstructies (een constructie vervaardigd van metselwerk) kan lastig zijn. In deze constructies kunnen namelijk materialen zijn opgenomen waarvan de eigenschappen niet bekend zijn. Voor beoordeling van de betrouwbaarheid van een bestaande constructie zijn echter wel eigenschappen (bijvoorbeeld voor de sterkte) noodzakelijk. Ontwerp NEN 8706 geeft bepalingen voor de beoordeling van constructies waarbij rekening is gehouden met de voorschriften die golden voor het oorspronkelijke ontwerp of voor de oorspronkelijke materialen van de constructie. Ook geeft Ontwerp NEN 8706 aanwijzingen hoe de benodigde, onbekende eigenschappen bepaald kunnen worden. Er wordt in deze norm niet terugverwezen naar normen waarop het oorspronkelijke ontwerp is gebaseerd.

Achtergrond

Bij het opstellen van de ontwerpversie NEN 8706 is voortgebouwd op de volgende punten:

  • De beoordelingssystematiek (verbouw- en afkeurniveau) uit NEN 8700:2011+A1:2020: Op basis van deze norm worden in de normenreeks NEN 8700 Bestaande bouw ook normen voor belastingen, geotechniek en materialen opgesteld. NEN 8706 moet in samenhang met de normenreeks NEN 8700 worden toegepast.
  • De techniek voor ontwerp van steenconstructies in de NEN-EN 1996-reeks: NEN 8706 bevat alleen teksten voor de onderwerpen die afwijken van de NEN-EN 1996-reeks indien dat nodig is voor de beoordeling van de constructieve betrouwbaarheid van bestaande steenconstructies.

Het vaststellen van de invloed van voortschrijdende schades valt buiten het toepassingsgebied van deze norm.

Uw commentaar gevraagd

De ontwerpnorm is voor commentaar gepubliceerd op https://normontwerpen.nen.nl/.  Er kan tot 1 juni 2024 via deze webpagina commentaar worden ingeleverd.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.