Protocol gemeenten inventarisatie en onderzoek breedplaatvloeren fase 2

Aansluitend op de eerdere onderzoeksplicht1 in 2020 voor CC3-gebouwen met breedplaatvloeren is er een onderzoeksplicht voor overige gebouwen met breedplaatvloeren. Net als in 2020 is in samenspraak met de VBWTN een protocol opgesteld voor gemeenten die gebruikt kan worden om invulling te geven aan hun rol als bevoegd gezag voor de bouwregelgeving. Het protocol is gebaseerd op de onderzoeksplicht zoals vastgelegd in artikel 5.61 (breedplaatvloeren) van de Omgevingsregeling3 en het daarin genoemde Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren van 1 november 2022 .

Documenten:

PDF | 123kB Protocol gemeenten inventarisatieen onderzoek breedplaatvloeren

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.