Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Centraal in dit dossier staat de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid versie 1.2 augustus 2018.  Per 1 juli 2020 zijn de veiligheidsafstanden die in deze richtlijn staan aangestuurd in het Bouwbesluit en zullen deze later onder de Omgevingswet in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden aangestuurd. Dit onderdeel 6.2 van de richtlijn is dan ook een toetsings- en directe handhavingsgrond geworden. Het overige deel van het beleid kunnen gemeenten ook als lokaal beleid vaststellen, om als toetsingskader te laten dienen voor het verlenen van een (bouw- en sloop)veiligheidsplan als onderdeel van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, of voor het accepteren van een sloopmelding. Om het risico op de omgeving te kunnen bepalen dient de risicomatrix te worden ingevuld.

In dit dossier vindt u naast de handreiking ook diverse links, filmpjes en voorbeelden die bij kunnen dragen aan het vergroten van de bewustwording om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen bouwen en slopen in relatie tot de omgeving van het te bouwen of te slopen object.

De Landelijke richtlijn ziet op de bouw- en sloopveiligheid in relatie tot de omgeving van het project. Dit betreft dus de veiligheid buiten het bouwhek voor personen en belendingen. Veiligheid tijdens het bouwen gericht op de bouwvakkers en andere zich binnen het bouwterrein begevende personen is geregeld in ARBO-wet- en regelgeving en niet in deze richtlijn.

De actuele versie van de Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid vindt u hier.

Dossier  Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.