Start ontwikkeling NTA Brandveilig bouwen met hout

De NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid en bouwen met hout’ start per 1 oktober 2023 met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over de noodzakelijke aanvullende afspraken die gemaakt moeten worden als hout als bouwmateriaal wordt gebruikt in plaats van de meer traditionele materialen als staal en beton.

Bouwen met hout, met name bij hoogbouw, staat maatschappelijk onder de aandacht, met alle risico- aspecten met betrekking tot de brandveiligheid die daaraan verbonden zijn. Taakstelling van de werkgroep is het onderzoeken en vastleggen wat er op het gebied van brandveiligheid en bouwen met hout moet gebeuren.

Normen niet ingericht op hout als basismateriaal
Veel van de gebruikelijke normen op het gebied van brandveiligheid zijn niet ingericht op hout als basismateriaal. En binnen de bestaande regelgeving is met standaard voorschriften niet alles mogelijk of op in te passen om het impliciet in de bouwregelgeving voorgeschreven veiligheidsniveau te kunnen realiseren en te borgen. Onduidelijk is, waar ‘norm-technisch’ overgangen liggen naar specifieke richtlijnen voor (hogere, risicovollere) gebouwen van hout. De te ontwikkelen NTA voor brandveilig bouwen met hout dient in deze onvolledigheid te gaan voorzien.

De norm (NTA) wordt ontwikkeld binnen de NEN Werkgroep ‘Brandveiligheid en bouwen met hout’. Hierin wordt door belanghebbende partijen en onder leiding van een voorzitter besloten over de inhoud van de norm. Gezamenlijk maken zij een breed gedragen afspraak over de eisen die gesteld moeten worden aan het brandveilig bouwen met hout.

De werkgroep
Op dit moment bestaat de werkgroep ‘Brandveiligheid en bouwen met hout’ al uit de volgende belanghebbenden:

VVBA /BBN / Centrum Hout / MWA / VMRG / Brandweer NL / BNA / EFPC / BMS / TUe / Federatie Veilig NL / Efectis / TU-Delft / TGB Hout / VNconstructeurs / Houskeletbouw / ERB / Stybenex / DGMR / NBvT en Vector brandveiligheid

Voor andere belanghebbende partijen is er nog ruimte voor deelname aan de werkgroep om daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de NTA.
Aanmelden is mogelijk tot en met 27 oktober 2023 via dit formulier.

Let op: er kunnen zich maximaal twee personen per organisatie aanmelden.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met:

Marc Mergeay || Consultant
015 2 690 324, bouw@nen.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.