COBc congres 2023

Datum: 9-11-2023
Starttijd: 9:30:00
Eindtijd: 16:00:00
Locatie: Cultureel Centrum Bullekerk, Westzijde 75, Zaandam
Kosten: Of u gratis kunt deelnemen, of dat er voor u kosten zijn voor dit congres vindt u onder aan deze pagina.

Op donderdag 9 november is er weer het jaarlijkse COBc congres. Deze keer wordt het gehouden in de regio Noord-West. De locatie is het Cultureel Centrum Bullekerk in Zaandam. 

De congresorganisatie is druk bezig met het programma. Hieronder staat het voorlopig programma. 

Voorlopig programma

09:30 - 10:10 uur

Registratie deelnemers, ontvangst, informatiebeurs
10:10 - 10:25 uur Welkom en opening
10:25 - 10:55 uur Eurocode 7 en paalklassefactoren door Jan van Dalen (voorzitter NEN-normcommissie Geotechniek)

10:55 - 11:15 uur

Koffiepauze en informatiebeurs
11:15 - 11:45 uur

Trends in digitalisering door Rayaan Ajouz (ABT)

Parametrisch ontwerpen? Ondertussen weten we wel wat dat is. Wat is er momenteel gaande, wat zijn de huidige trends en waar zien we de kansen en waar moeten we ons zorgen over baren. Met de opkomst van AI-gedreven hulpmiddelen zoals ChatGPT is het gebruik van hoogwaardige technologie binnen handbereik van elke werknemer. Hoe hebben dit soort innovaties invloed op de bouwsector en wat zal dit betekenen voor de rol van de constructeur

11:45 - 12:15 uur

Innovatie / circulair bouwen en gelijkwaardigheid en de rol van het bevoegd gezag door Rob van der Lee (ODNZKG)

Op welke wijze kan je als bevoegd gezag meewerken aan het toepassen van nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van constructies.

12:15 - 13:00 uur

Lunch, netwerken en bezoek informatiebeurs
13:00 - 13:30 uur

Geopolymeerbeton door Jelle Bezemer (Tu Delft)

In het streven naar een duurzamere betonwereld heeft geopolymeerbeton een veelbelovende rol. Alhoewel geopolymeerbeton lijkt op conventioneel beton, zijn er ook verschillen die leiden tot onzekerheden in het toepassen van geopolymeerbeton. In deze presentatie delen we met u de voortgang, uitdagingen en toekomstperspectieven voor het constructief toepassen van geopolymeerbeton.

13:30 - 14:00 uur

Ontwerpen met hout door Roy Crielaard (Arup)

14:00 - 14:30 uur

NTA een periodieke APK voor gebouwen door Simon Wijte (Hageman)

Na het bezwijken van een deel van het dak van het AZ stadion in Alkmaar in 2019 heeft de OvV de overheid aanbevolen om eigenaren van voor publiek toegankelijke CC3 gebouwen te verplichten een periodiek onderzoek uit te voeren naar de constructieve veiligheid van het gebouw. Deze aanbeveling overgenomen en de verplichting wordt opgenomen in het Bbl. Om de hierbij te hanteren beoordelingswijze vast te leggen, heeft de overheid NEN verzocht een NTA op te stellen waarin dit is vastgelegd. In de lezing wordt de NTA en een aantal relevante achtergronden toegelicht.

14:30 - 15:00 uur

Koffiepauze en informatiebeurs
15:00 - 15:30 uur

Wico Ankersmit met het laatste nieuws over WKB, BBL en de Omgevingswet.

Tijdens deze presentatie wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot de WKB, Omgevingswet en de knip tussen nieuwbouw en verbouw.

15:30 - 16:00 uur

Jaarrede door Dick Bezemer

Even een (terug)blik op afgelopen jaar en een kijkje in de toekomst.

16:00

Netwerkborrel en bezoek informatiebeurs

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Kosten

En deelname is gratis voor alle bij gemeenten en OD’s werkende constructeurs.

Leden VN constructeurs € 100,-
Niet gemeentelijke deelnemers € 150,-
Gepensioneerden € 50,-
Studenten € 25,-

Presentaties

Eurocode 7 en paalklassefactoren door Jan van Dalen (voorzitter NEN-normcommissie Geotechniek)

Download

Trends in digitalisering door Rayaan Ajouz (ABT)

Parametrisch ontwerpen? Ondertussen weten we wel wat dat is. Wat is er momenteel gaande, wat zijn de huidige trends en waar zien we de kansen en waar moeten we ons zorgen over baren. Met de opkomst van AI-gedreven hulpmiddelen zoals ChatGPT is het gebruik van hoogwaardige technologie binnen handbereik van elke werknemer. Hoe hebben dit soort innovaties invloed op de bouwsector en wat zal dit betekenen voor de rol van de constructeur

Download

Innovatie / circulair bouwen en gelijkwaardigheid en de rol van het bevoegd gezag

Innovatie / circulair bouwen en gelijkwaardigheid en de rol van het bevoegd gezag door Rob van der Lee (ODNZKG)

Op welke wijze kan je als bevoegd gezag meewerken aan het toepassen van nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van constructies

.

Download

NTA een periodieke APK voor gebouwen door Simon Wijte (Hageman)

Na het bezwijken van een deel van het dak van het AZ stadion in Alkmaar in 2019 heeft de OvV de overheid aanbevolen om eigenaren van voor publiek toegankelijke CC3 gebouwen te verplichten een periodiek onderzoek uit te voeren naar de constructieve veiligheid van het gebouw. Deze aanbeveling overgenomen en de verplichting wordt opgenomen in het Bbl. Om de hierbij te hanteren beoordelingswijze vast te leggen, heeft de overheid NEN verzocht een NTA op te stellen waarin dit is vastgelegd. In de lezing wordt de NTA en een aantal relevante achtergronden toegelicht.

Download

Geopolymeerbeton door Jelle Bezemer (Tu Delft)

In het streven naar een duurzamere betonwereld heeft geopolymeerbeton een veelbelovende rol. Alhoewel geopolymeerbeton lijkt op conventioneel beton, zijn er ook verschillen die leiden tot onzekerheden in het toepassen van geopolymeerbeton. In deze presentatie delen we met u de voortgang, uitdagingen en toekomstperspectieven voor het constructief toepassen van geopolymeerbeton.

Download

Wico Ankersmit met het laatste nieuws over WKB, BBL en de Omgevingswet.

Tijdens deze presentatie wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot de WKB, Omgevingswet en de knip tussen nieuwbouw en verbouw.

Download

Jaarrede door Dick Bezemer

Even een (terug)blik op afgelopen jaar en een kijkje in de toekomst.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.