Geotechniek: paalfactoren en paalsystemen

Voor alle officiële paalfactoren zie:

•              NEN 9997-1 tabel 7.c;

•              De NCS 7201 Zelfverklaringen voor paalsystemen via:

https://www.nen.nl/certificatie-en-keurmerken-funderingspalen

 

Indien palen worden toegepast die niet vallen onder de reikwijdte van NEN 9997-1 tabel 7.c of de NEN7201-Zelfverklaringen dient op een andere wijze aangetoond te worden dat de palen voldoen aan het vereiste geotechnisch draagvermogen.

 

Conform NEN 9997-1:2016+C2:2017 § 7.5 Paalbelastingsproeven, 7.5.1 Algemeen, (1)P moeten in de volgende gevallen paalbelastingsproeven zijn uitgevoerd:

  • indien een paaltype of installatiemethode wordt gebruikt waarvoor geen vergelijkbare ervaring bestaat;
  • indien de palen niet zijn beproefd onder vergelijkbare grondgesteldheden en belastingsomstandigheden;
  • indien de palen zo zullen worden belast, dat op basis van theorie en ervaring onvoldoende vertrouwen aanwezig is in de ontwerpberekening; bij de paalbelastingsproef moet de paal dan op soortgelijke wijze worden belast als voorzien;
  • indien waarnemingen tijdens het installatieproces wijzen op een paalgedrag dat in sterke mate en in ongunstige zin afwijkt van het gedrag dat op basis van het terreinonderzoek of de ervaring werd verwacht, en indien uit aanvullend grondonderzoek geen verklaring voor deze afwijking kan worden gevonden.

 

Als er wordt gekozen voor paalbelastingsproeven dan dienen deze uitgevoerd te worden conform de geldende NEN-normen en NPR 7201. Als er daarnaast voor wordt gekozen om conform NPR 7201 landelijk geldende paalfactoren (de NCS 7201-Zelfverklaring) vast te stellen, dan dient contact opgenomen te worden met NEN Geotechniek via https://www.nen.nl/normcommissie-geotechniek.

 

Het grouten van palen met DÄMMER in de toepassing als constructieve groutschil bij funderingspalen wordt zeer sterk afgeraden. Bij toepassing is proefbelasten van de palen noodzakelijk.

Verhoef Funderingstechnieken, de Olivierpaal, heeft als eerste funderingsbedrijf een NCS 7201-Zelfverklaring

https://www.nen.nl/nieuws/verhoef-funderingstechnieken-ontvangt-de-eerste-landelijke-nen-7201-zelfverklaring-op-olivierpalen/

Verhoef Funderingstechnieken B.V. heeft als eerste funderingsbedrijf een NEN7201-Zelfverklaring gekregen op hun Olivierpalen.

Benieuwd welke landelijke paalklassefactoren NEN in de zelfverklaring heeft opgenomen?

Check dan de site van NEN:

https://www.nen.nl/certificatie-en-keurmerken-funderingspalen

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.