Nieuws februari 2024

Jennemieke Kleijwegt nieuwe voorzitter van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

19-02-2024

Tijdens de jaarlijkse heidag, die op vrijdag 16 februari werd gehouden in het prachtige ‘Huis Oudegein’ in Nieuwegein heeft Else Poortvliet na vier jaar voorzitterschap de voorzittershamer overgedragen aan Jennemieke Kleijwegt.

Lees meer

Senze en VPRC onderzoeken bekostiging en een alternatieve financiering van VTH-taken na inwerkingtreding Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

02-02-2024

Vanaf 1 januari 2024 is de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen een feit. Na jaren van overleg en discussie omtrent de twee wetten zijn ze nu echt in werking getreden. Verwacht wordt dat deze stelselwijziging grote veranderingen teweegbrengt voor zowel de werkwijze als de financiën van de afdeling BWT/VTH. Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vallen bepaalde taken, maar ook de daarmee gepaard gaande leges, weg. De keuze om meer activiteiten omgevingsplanactiviteitvrij te maken zal wellicht nog een grotere impact op de inkomsten hebben. Daarnaast zien we steeds meer taken naar BWT/VTH komen die niet (kunnen) worden gedekt door leges. Het is belangrijk dat gemeenten goed voorbereid zijn op de financiële risico’s en uitdagingen door de komst van zowel de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen als de Omgevingswet en inzichtelijk krijgen welke financiële effecten men kan verwachten.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.